Login
Rotterdam

Stadsarchief Rotterdam

Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. De bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnamen en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Omdat steeds meer informatie alleen in digitale vorm wordt bewaard, bouwen het stadsarchief als n van de eerste in Nederland een zogeheten E-depot (elektronisch of digitaal depot).

Voor meer informatie of contact: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl

Geschiedenis
Het Stadsarchief Rotterdam is n van de oudste archieven in het land. Op 22 oktober 1857 benoemde het Rotterdams stadsbestuur een commissie, die zich ging bezighouden met het bewaren en in orde houden van het in het stadhuis aan de Kaasmarkt aanwezig archiefmateriaal. Niet lang daarna werd de eerste gemeentearchivaris aangesteld. Na een kort verblijf in het Schielandshuis kreeg het archief in 1900 een eigen gebouw aan de Mathenesserlaan. In 1998 verhuisde het archief naar zijn huidige onderkomen, de voormalige Rijks Automobiel Centrale aan de Hofdijk 651.

Organisatie
Het Stadsarchief Rotterdam is niet alleen een van de oudste, het is ook een van de grootste archieven van Nederland. Het heeft bijna75 vaste medewerkers en meer dan 50 vrijwilligers. Stadsarchivaris is mw. drs. Jantje Steenhuis.

Samenwerking
Het Stadsarchief werkt al jaren samen met partijen die ertoe kunnen bijdragen de identiteit van stad en regio te bewaren en te ontwikkelen. En daarvan zo veel mogelijk mensen kennis te laten nemen, dan wel bij te dragen aan kennisvergroting en/of ontwikkeling van expertise.
Stadsarchief Rotterdam
Sponsoren:
Gemeente Rotterdam