Login
Rotterdam

Colofon

Deze website en de routes langs het Cultureel Erfgoed in de verschillende gebieden zijn tot stand gekomen met de ondersteuning van sponsoren en de inzet van vrijwilligers uit bij SRivD aangesloten onderdelen. Onze speciale dank gaat uit naar de Dienst Kunst & Cultuur van de Gemeente Rotterdam voor het verstrekken van het startbudget en naar de Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam, voor het eveneens leveren van een financiŽle bijdrage.

Wat de vrijwilligers betreft: zonder hun deskundigheid, hun niet aflatende inzet voor het vastleggen de historie van hun gebied, de promotie van de waarde van hun gebied en het behoud van monumenten daarin, zou er op geen enkele wijze reden zijn geweest voor het maken van deze website.

Inhoud routes: vrijwilligers van SRivD en van bij SRivD aangesloten organisaties.
Redactie website: Commissie Cultureel Erfgoed Routes, SRivD
Ontwerp en bouw website, routekaarten: Hol Creative


Disclaimer
De informatie in deze website wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van srivd.nl de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de eigenaar, redactie en medewerker(s) van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt. SRivD behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.


Gebruikte foto's
De op de srivd.nl geplaatste foto's worden met toestemming van de zich presenterende organisaties gebruikt. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, kunt u zich in verbinding stellen met de webmaster:

Wanneer gefotografeerde(n) bezwaar maakt / maken tegen het feit dat hij op de site is opgenomen, kan de webmaster desgewenst de bewuste foto('s) verwijderen. Verzoeken hiervoor kunnen ingediend worden bij de webmaster:


Copyright
Alle informatie binnen deze site valt onder het auteursrecht, de wettelijke beperkingen daargelaten. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming informatie van de website, geheel of gedeeltelijk, over te nemen en openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Op srivd.nl geplaatste logo's van bedrijven en andere organisaties zijn eigendom van de betreffende rechthebbenden en zijn met hun toestemming op srivd.nl gebruikt.

Op het ontwerp en lay-out van deze website rust copyright. ©2014 Hol Creative
Sponsoren:
Gemeente Rotterdam